I vårt samhälle finns tjänstehundar av flera olika sort. Dessa typer av hundar kan beskrivas som arbetande brukshundar och de används både inom bevakningsföretag, polis, tull, kriminalvård och mycket annat. Tjänstehundarna får flera olika typer av utbildningar beroende på vad de ska arbeta som.

Hundar inom polisen och kriminalvården

Inom polisen finns det väldigt många olika sorts tjänstehundar. Polisen använder sig till exempel av hundar som kan finna droger i celler, på fångar eller i paket som skickas ut och in i fängelset. Polisen kan också använda sig av hundar när människor kommit bort. Hundarna kan då få luImage result for Olika varianter av tjänstehundarkta på något personen rört vid och sedan släpps de ut i skogen för att leta efter personen. Polishundarna kan också ha speciell utbildning som gör att de kan kan leta efter döda människor. Det är då en viss sorts liklukt de går efter. Vissa av hundarna kan också söka efter lik som har begravts i vatten. När hunden markerar för ett lik kan en kriminaltekniker sedan gå vidare och försöka säkra tekniska spår som förhoppningsvis kan fälla en gärningsman.

Hundar inom tullen

Inom tullen kan hundar hjälpa till genom att söka igenom bilar, last och väskor i jakt på narkotika, sprängmedel och annat otillåtet. Ofta kan hundarna också användas för att söka mänsklig last i form av smuggling med mera. Vissa av tullens hundar är också utbildade för att kunna söka efter alkohol och cigaretter. Dessa hundar kan vara mycket användbara då man slipper öppna upp flera väskor med mera i jakt på eventuella smuggelvaror.

Andra tjänstehundar

Tjänstehundar kan också vara i form av assistanshundar läs mer om detta på maximillianfox.com. Blindhundar är ett exempel på detta. Dessa hundar hjälper synskadade personer att kunna röra sig ute på allmän plats. Även räddningstjänsten kan använda sig av tjänstehundar för att till exempel hitta avlidna efter en brand och liknande.