Begreppet tjänstehund innebär hundar som är tränade till att utföra tjänster. Det är sk. brukshImage result for Vad är en tjänstehundundar som tränas till en uppgift. Polishundar, knarkhundar, räddningshundar osv. Det finns regler och lagar kring tjänstehundar och hur dessa får används inom exempelvis polisen. Frågor kring ämnet samordnas av flera olika instanser, t.ex. Svenska Kennelklubben,